Raport o stanie Gminy za 2019 rok - Biuletyn Informacji Publicznej


Raport o stanie Gminy za 2019 rok

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Strzelec Opolskich do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Strzelcach Opolskich Raportu o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Strzelec Opolskich w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Treść Raportu jest dostępna poniżej oraz do wglądu w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich pok. 27.

Rada Miejska w Strzelcach Opolskich będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Sesja ta planowana jest na dzień 24 czerwca 2020 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad przedstawionym raportem z udziałem radnych i mieszkańców gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. (wzór zgłoszenia dostępny poniżej)

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich składać należy najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.30 (Urząd Miasta Strzelce Opolskie pok. 27).

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Raport o stanie gminy Strzelce Opolskie na rok 2019 Raport o stanie gminy Strzelce Opolskie na rok 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
2020-06-03 09:51
Tacica Bernadetta
7.09MB
Wzór zgłoszenia Wzór zgłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
2020-06-03 09:50
Tacica Bernadetta
166.98KB

Redakcja strony - Raport o stanie Gminy za 2019 rok rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Świenty Radosław2020-06-03 09:46:16
  • Aktualizacja publikacji:Tacica Bernadetta2021-06-02 12:51:08
  • Wytworzenie publikacji:Tacica Bernadetta2021-06-02 12:51:05
  • Zatwierdzenie informacji:Tacica Bernadetta2021-06-02 12:51:05
Liczba odwiedzin: 576