Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM) - Biuletyn Informacji Publicznej


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM)

 • ul. Mickiewicza 2, 47-100 Strzelce Opolskie
 • tel.:  (+48) 77 461 22 11, 77 461 42 96, 77 461 23 32
 • e-mail: 
 • www:  http://www.pukim-strzelceopolskie.pl/

Podstawa prawna funkcjonowania PUKiM

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich jest Spółką prawa handlowego, powołaną na podstawie Uchwały Nr XLIII/267/97 Rady MIejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 1997 roku, w wyniku przekształcenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej w Strzelcach Op. w jednoosobową Spółkę Gminy Strzelce Opolskie z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Opolu w Rejestrze Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000053946.

Spółka ma swą siedzibę w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 2 . Tel. (077) 461-22-11, 461-42-96.

Podstawowa działalność spółki prowadzona jest w trzech nw. zakładach, tj.:

 • w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej (Strzelce Opolskie ul. Zamkowa 8);
 • w Zakładzie Higieny Komunalnej (Strzelce Opolskie ul. Mickiewicza 2);
 • w Zakładzie Zieleni Miejskiej (Strzelce Opolskie ul. Opolska 6).

Przedmiot działalności PUKiM

Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich obejmuje:

 1. zarząd komunalnymi terenami zielonymi, komunalnymi budynkami mieszkalnymi i komunalnymi obiektami budowalnymi przeznaczonymi do działalności gospodarczej oraz zarząd innymi obiektami komunalnymi;
 2. świdaczenie usług komunalnych w szczególności:
  • wywóz nieczystości stałych i płynnych;
  • mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta, odśnieżanie dróg, placów i chodników;
  • gazyfikacji bezprzewodowej;
 3. świadczenie innych usług w zakresie użyteczności publicznej niż zastrzeżone przez przepisy do wyłącznej właściwości okreslonych podmiotów;
 4. zarządzanie innymi niż komunalne nieruchomościami na zlecenie ich właścicieli;
 5. produkcja oraz sprzedaż płodów rolnych i roślin;
 6. produkcja i sprzedaż wyrobów drewnianych;
 7. produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych;
 8. świadczenie usług remontowo-budowlanych;
 9. świadczenie usług w zakresie oznakowania poziomego i pionowego ulic, placów i chodników;
 10. świadczenie usług sprzętowo-transportowych i mechaniki pojazdowej.

Redakcja strony - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych spółka z o.o. (PUKiM) rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 4712