BIP
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie" uchwalono Uchwałą Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r. i zmieniono Uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaina przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

Studium dostępne jest (do wglądu) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pokój nr 24 i 25.

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie” obejmowała tereny położone w obrębach Brzezina i Warmątowice, których zasięg był ograniczony:

  1. od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94;
  2. od strony wschodniej – drogą transportu rolnego (działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu 263, obręb Warmątowice) i terenami zabudowanymi wsi Warmątowice;
  3. od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie;
  4. od strony zachodniej – drogą krajową nr 88 .
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Rysunek studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 900
2017-06-14 11:43 Kozołup Marek 10.64MB
{format} Ujednolicony tekst studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1173
2017-06-14 11:43 Kozołup Marek 6.11MB

Rejestr zmian strony Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 11:42:09
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:42:45
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:42:42
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-14 11:42:42
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2835