Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie" uchwalono Uchwałą Nr XXIX/251/08 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2008 r. i zmieniono Uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaina przestrzennego gminy Strzelce Opolskie.

Studium dostępne jest (do wglądu) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pokój nr 24 i 25.

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie” obejmowała tereny położone w obrębach Brzezina i Warmątowice, których zasięg był ograniczony:

  1. od strony północnej – terenem planowanej obwodnicy południowej miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94;
  2. od strony wschodniej – drogą transportu rolnego (działka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntu 263, obręb Warmątowice) i terenami zabudowanymi wsi Warmątowice;
  3. od strony południowej – granicą administracyjną gminy Strzelce Opolskie;
  4. od strony zachodniej – drogą krajową nr 88 .
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Rysunek studium Rysunek studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 786
2017-06-14 11:43
Kozołup Marek
10.64MB
 Ujednolicony tekst studium Ujednolicony tekst studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 857
2017-06-14 11:43
Kozołup Marek
6.11MB

Redakcja strony - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-14 11:42:09
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:42:45
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:42:42
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:42:42
Liczba odwiedzin: 2485