BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr XXXV/293/2021.

Dnia 4 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.742.8.2021.KM stwierdzając nieważność ww. Uchwały w zakresie:

  • zapisów studium, które umożliwiają eksploatację odkrywkową na terenach położonych w granicach terenów górniczych i poza obszarem górniczym (dotyczy złoża Szymiszów I i Strzelce Opolskie II);
  • jednego terenu o symbolu PG - obszaru przemysłu górniczego (w którym ujawnione jest złoże Rożniątów i Rożniątów I);
  • zapisów dopuszczających lokalizacje elektrowni wiatrowych, dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja oraz strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu studium do publicznego wglądu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
2020-08-27 12:43 Wolańska Magdalena 475.92KB
{format} Treść ogłoszenia o przystapieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
2018-06-06 09:13 Wolańska Magdalena 278.58KB
{format} Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 740
2018-05-16 11:25 Wolańska Magdalena 356.5KB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2021-06-21 11:39:59
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2021-06-21 11:40:05
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2021-06-21 11:39:59
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2021-06-21 11:39:59
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2864