BIP
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku - Biuletyn Informacji Publicznej


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku

Dnia 28 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr XXXV/293/2021.

Dnia 4 czerwca 2021 r. Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze IN.I.742.8.2021.KM stwierdzając nieważność ww. Uchwały w zakresie:

  • zapisów studium, które umożliwiają eksploatację odkrywkową na terenach położonych w granicach terenów górniczych i poza obszarem górniczym (dotyczy złoża Szymiszów I i Strzelce Opolskie II);
  • jednego terenu o symbolu PG - obszaru przemysłu górniczego (w którym ujawnione jest złoże Rożniątów i Rożniątów I);
  • zapisów dopuszczających lokalizacje elektrowni wiatrowych, dla których nie została wskazana dokładna lokalizacja oraz strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie.

Ponwnemu wyłożeniu do publicznego wglądu podlegała część studium dla obszaru położonego we wsi Rożniątów, w rejonie drogi powiatowej nr 1805O, przy granicy w wsią Dolna w gminie Leśnica. Ponowienie procedury wynikało z konieczności doprowadzenia do zgodności z przepisami prawa.

Obszar objęty studium obejmuje całą gminę Strzelce Opolskie w jej granicach administracyjnych.

Dnia 28 września 2022 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie” Uchwałą Nr LV/449/2022.

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} rysunek_Studium KOREKTA FRAGMENT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2022-05-25 09:12 Wolańska Magdalena 4.03MB
{format} zał.3 Rysunek Studium Kierunki_wersja ujednolicona
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2022-05-25 09:12 Wolańska Magdalena 18.51MB
{format} zał.2 Rysunek Studium Uwarunkowania rozwoju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2022-05-25 09:11 Wolańska Magdalena 4.78MB
{format} Tekst Studium wyciąg stron zawierających zmiany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2022-05-25 09:10 Wolańska Magdalena 870.97KB
{format} tekst Studium - do ponownego wyłożenia WERSJA UJEDNOLICONA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2022-05-25 09:09 Wolańska Magdalena 6.11MB
{format} Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu projektu części studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2022-05-16 14:50 Wolańska Magdalena 516.46KB
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu studium do publicznego wglądu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
2020-08-27 12:43 Wolańska Magdalena 475.92KB
{format} Treść ogłoszenia o przystapieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 707
2018-06-06 09:13 Wolańska Magdalena 278.58KB
{format} Uchwała intencyjna wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 898
2018-05-16 11:25 Wolańska Magdalena 356.5KB

Rejestr zmian strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w toku

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2022-09-29 14:37:40
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2022-09-29 14:37:45
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2022-09-29 14:37:40
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2022-09-29 14:37:40
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3613
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021