Miejscowe plany - teren wsi - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren wsi

21. Plan dla SPP. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2017-04-22

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 17 maja 2016 r. poz. 1118 i wszedł w życie dnia 17 czerwca 2016 r.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 1 czerwca 2016 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.VI.743.30.2016.KB (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 3 czerwca 2016 r. poz. 1217), w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej § 14 ust. 4 pkt 2, § 15 ust. 4 pkt 2, § 16 ust. 4 pkt 2 w sformułowaniach „minimalna powierzchnia działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 1500 m2” w zakresie zapisów „uzyskana w wyniku podziału nieruchomości”.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Dz.Urz.Woj.Op - rozstrzygnięcie nadzorcze Dz.Urz.Woj.Op - rozstrzygnięcie nadzorcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
2017-06-23 15:26
Katowice IntraCOM
348.25KB
Dz.Urz.Woj.Op Dz.Urz.Woj.Op
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
2017-06-23 15:26
Katowice IntraCOM
1.74MB
Załącznik graficzny Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1153
2017-06-23 15:25
Katowice IntraCOM
3.33MB
Treść uchwały Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
2017-06-23 15:25
Katowice IntraCOM
4.9MB
Liczba odwiedzin: 51715