BIP
Miejscowe plany - teren wsi - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany - teren wsi

24. Plan dla wsi Płużnica Wielka. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka

Data publikacji: 2017-11-09

Ważne do:

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka” (Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 9 października 2017 r. poz. 2479 i wszedł w życie dnia 9 listopada 2017 r.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 2 listopada 2017 r. wydał  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.94.2017.KD, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

-    § 6 ust. 1 pkt 8 w sformułowaniu „8) w celu zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, o których mowa w pkt 6 i 7” zapisu „o których mowa w pkt 6 i 7”,

-    § 15 ust. 4 pkt 4 lit. a i b, § 16 ust. 4 pkt 3 lit. a i b, § 18 ust. 3 pkt 4, § 19 ust. 3 pkt 3, § 22 ust. 3 pkt 3 lit. b, § 23 ust. 4 pkt 4 lit. c, § 24 ust. 4 pkt 4 lit. a i b oraz § 30 ust. 2 pkt 3 - dotyczących ustaleń odnoszących się do materiałów wykańczających elewację.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tej uchwały.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Rysunek planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
2017-11-09 14:08 Wolańska Magdalena 6.75MB
{format} Dz.Urz.Woj.Op_rozstrzygnięcie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2017-11-09 10:32 Wolańska Magdalena 292.55KB
{format} Dz.Urz.Woj.Op._uchwała.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2017-11-09 10:32 Wolańska Magdalena 1.76MB
{format} Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
2017-11-09 10:17 Wolańska Magdalena 4.75MB
Liczba odwiedzin: 57811