BIP
Audytor Wewnętrzny - Biuletyn Informacji Publicznej


Audytor Wewnętrzny

 

 Do zadań Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

  1. nadzór nad realizacją zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy oraz badanie procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, gospodarowaniem mieniem, jak również prawidłowości realizowanych przez gminę zadań i ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. przeprowadzanie audytu w komórkach organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostkach organizacyjnych mających na celu obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności,
  3. opracowanie i realizacja rocznego plany audytu oraz innych zadań poza planem audytu,
  4. opracowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu,
  5. dokonywanie oceny stanu kontroli zarządczej w trakcie realizowanych zadań audytowych,
  6. monitorowanie i sprawdzanie zaleceń wydanych w trakcie audytów;
  7. opracowanie karty audytu wewnętrznego, księgi procedur stanowiska audytu wewnętrznego oraz programu zapewnienia i poprawy jakości audytu,
  8. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
  9.  współpraca z audytorami zewnętrznymi i organami kontroli zewnętrznych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem.

Rejestr zmian strony Audytor Wewnętrzny

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-03 14:36:26
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-03 14:36:29
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-03 14:36:26
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-03 14:36:26
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 789