BIP
Pion Ochrony - Biuletyn Informacji Publicznej


Pion Ochrony

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 461 29 23

Do zakresu działania Pionu Ochrony należy:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przekazywane informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  9. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
  10. realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Pionu.

 

Rejestr zmian strony Pion Ochrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:03:31
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:03:34
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:03:31
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:03:31
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2738