BIP
Inspektor Ochrony Danych - Biuletyn Informacji Publicznej


Inspektor Ochrony Danych

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 373
e-mail: 

Inspektor Ochrony Danych - Karolina Kozołup
Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Jacek Kusidło

 

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie upoważnień dla poszczególnych użytkowników do dostępu do danych osobowych i informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich;
 2. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 3. opiniowanie procesów związanych z zarządzaniem systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w aspekcie ich bezpieczeństwa;
 4. zarządzanie zabezpieczeniami aktywów informacyjnych w sposób adekwatny do celów stosowania zabezpieczeń;
 5. realizowanie działań wynikających z dokumentacji bezpieczeństwa informacji i utrzymywanie zapisów świadczących o funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI);
 6. sprawowanie nadzoru nad dokumentacją SZBI na etapie jej opracowania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania;
 7. opracowywanie planu prac dotyczących systemu zarządzania i nadzór nad ich realizacją;
 8. organizowanie przeglądów SZBI oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z tych przeglądów;
 9. zarządzanie audytami wewnętrznymi w zakresie planowania audytów dotyczących ochrony danych osobowych i nadzoru nad ich realizacją oraz działaniami poza audytowymi;
 10. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 11. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 12. udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 13. współpraca z organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych;
 14. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

Rejestr zmian strony Inspektor Ochrony Danych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:06:43
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:06:46
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:06:43
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:06:43
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 384