BIP
Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych - Biuletyn Informacji Publicznej


Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77/ 546 53 55
fax 77/ 461 44 22

Termin załatwienia odpowiedzi:  
Opłaty:

 Opłata skarbowa w wysokości 107 zł 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 857
2024-02-09 13:19 Ceglarz Małgorzata 29.29KB

Rejestr zmian strony Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:01:25
Aktualizacja publikacji
Ceglarz Małgorzata 2024-02-09 14:16:29
Wytworzenie publikacji
Ceglarz Małgorzata 2024-02-09 14:16:25
Zatwierdzenie
Ceglarz Małgorzata 2024-02-09 14:16:25
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2049
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego