BIP
Zezwolenie na wycinkę drzewa - Biuletyn Informacji Publicznej


Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Biuro nr 21
tel. (+48) 77 404 93 45
fax (+48) 77 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wymagane dokumenty (załączniki)

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do władania terenem lub upoważnienie do działania w imieniu posiadacza nieruchomości, nr działki i ark. mapy
 • mapka lub szkic działki z naniesioną lokalizacją drzew lub krzewów przeznaczonyc
Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Zgodny z KPA.

Opłaty:
 • Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz. 1635 część III ust. 44 pkt 2 ppkt 6) za wydanie niniejszego zezwolenia nie pobiera się opłaty skarbowej.
 • Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) 17 zł
Tryb odwoławczy:

Odwołanie kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Na wniosku należy podać:

 • cel usunięcia drzewa /wycinka lub przesadzenie/,
 • ilość, gatunki i obwody (mierzone na wys. 1.3 m) drzew lub gatunki oraz powierzchnię krzewów m m2,
 • przyczynę planowanej wycinki lub przesadzenia, jej planowany termin oraz przeznaczenie terenu,
 • w przypadku dużej ilości drzew (powyżej 5szt.) warunkiem wydania zezwolenia jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów,przeznaczonych do usunięcia.

Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5cm nie przekracza:

 • 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego,
 • 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
 • 50cm w przypadku pozostałych drzew.

Sposób załatwienia sprawy
Wydawana jest decyzja zezwalająca na wycinkę. WYCIECIE DRZEW I KRZEWÓW NIE WYMAGA ZEZWOLENIA W PRZYPADKU:

 • drzew i krzewów owocowych, z wyjątkiem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • drzew i krzewów sadzonych na plantacjach,
 • drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat,
 • drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze.
Podstawa prawna:

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.)

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zgłoszenie usunięcia drzew - dot. osób fizycznych.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
2020-09-21 12:22 Koszela Adam 37KB
{format} Wniosek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1073
2017-06-21 14:27 konto intracom 98.4KB

Rejestr zmian strony Zezwolenie na wycinkę drzewa

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:00:47
Aktualizacja publikacji
Koszela Adam 2020-09-21 12:23:44
Wytworzenie publikacji
Koszela Adam 2020-09-21 12:23:41
Zatwierdzenie
Koszela Adam 2020-09-21 12:23:41
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3223
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021