BIP
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - Biuletyn Informacji Publicznej


Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska
Biuro nr 21
tel. 77/ 404 93 45
fax 77/ 461 44 22

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku 2 egz. kopii mapy ewidencyjnej z granicami terenu objętego wnioskiem.

Gdzie odebrać formularze:  
Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 1 miesiąca, w przypadku wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy

Opłaty:

Opłata skarbowa 5 zł za podanie, 0.50 zł za każdy załącznik.
Zwolnienie od opłaty skarbowej min. podania i załączniki do podań, czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
- dot. budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190 zł
- dot. zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży - 152 zł
- dot; budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł
- dot; pozostałych - 90 zł
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) - 15 zł

Inne wskazówki, uwagi:

Sposób załatwienia sprawy:
Wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

Art. 42 i art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity test Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.139 z póź. zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ( Dz. U. Nr 1 z 2002r, poz. 12 ).

Rejestr zmian strony Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 15:48:04
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:38
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:36
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:27:36
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2308