Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 109.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie i dostarczenie broszurek dotyczących zasad segregacji odpadów komunalnych, zakazu ich spalania oraz kompostowania w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Eko-Logika”. 2019-01-30 2019-02-11
Świadczenie usług doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczania i odzyskiwania podatku VAT 2019-01-28 2019-02-05
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2019-01-24 2019-02-08
Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 2019-01-17 2019-01-25
Przeprowadzenie przedstawień ekologicznych dedykowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie właściwej segregacji odpadów i zagadnień związanych z zakresem spalania odpadów w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” 2019-01-10 2019-01-18
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – plac Żeromskiego” 2019-01-09 2019-01-21
Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 2018-12-20 2018-12-28
Dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika”. 2018-11-30 2018-12-10
Uruchomienie i eksploatacja systemu monitorowania i komunikowania danych o stanie jakości powietrza związanym z zanieczyszczeniami wynikającymi ze spalania odpadów w piecach/kotłach domowych w gminie Strzelce Opolskie. 2018-11-20 2018-11-30
Dostawa 30 sztuk koszy na śmieci do szkół utrwalających dobre nawyki związane z selektywną zbiórką papieru 2018-11-05 2018-11-13
Liczba odwiedzin: 57335