Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 111.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie 2018-03-26 2018-04-03
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związana z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną 2018-02-27 2018-03-14
Termomodernizacja budynku remizy OSP Sucha 2018-02-21 2018-03-12
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związana z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną 2018-02-06 2018-02-21
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park leśny przy ulicy opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I" – branża elektryczna 2018-02-06 2018-02-14
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – tzw. Park leśny przy ulicy opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I" – branża tereny zielone 2018-02-06 2018-02-14
Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe 2018-01-29 2018-02-14
Usługa w zakresie bieżącego utrzymania dróg – dostawa kamienia wapiennego 2018-01-19 2018-02-08
Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I 2018-01-10 2018-01-25
Dostawa i montaż wyposażenia mieszkań chronionych realizowanych w ramach zadania: „Przebudowa Zajazdu Piast na mieszkania chronione - program Za życiem” 2017-11-13 2017-11-21
Liczba odwiedzin: 59031