Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie” (Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 10 kwietnia 2019 r. poz. 1402 i wszedł w życie dnia 11 maja 2019 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren wsi.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 6 maja 2019 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.32.2019.MW, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały:

  • w części tekstowej dotyczącej:

- § 6 ust. 2 pkt 1 – w zakresie słów: „RZ4 i RZ7”;

- § 14 ust. 3 pkt 1 lit. a – w zakresie słów: „minimalna 7 m”;

- § 17 ust. 3 pkt 1 lit. a – w zakresie słów: „minimalna 8 m”;

- § 18 ust. 3 pkt 1 lit. a – w zakresie słów: „minimalna 7 m”;

- § 21 ust. 4 pkt 6 – w całości”;

  • w części graficznej dotyczącej:

- oznaczenia liniowego składającego się z zielonych znaków w kształcie kół, określonego w legendzie jako „Nasadzenia zieleni wysokiej w układzie szpalerowym” na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami „RZ4” oraz „RZ7”.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o wyłożeniu Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2019-01-02 14:30
Wolańska Magdalena
317.83KB
Treść ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia  planu Treść ogłoszenia w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2018-05-16 11:04
Wolańska Magdalena
246.93KB
Uchwała w sprawie przystąpienia wraz z załącznikiem graficznym Uchwała w sprawie przystąpienia wraz z załącznikiem graficznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 370
2018-05-16 10:58
Wolańska Magdalena
398.34KB

Redakcja strony - Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jędrynie rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Wolańska Magdalena2019-05-09 14:29:17
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2019-05-09 14:29:22
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2019-05-09 14:29:17
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2019-05-09 14:29:17
Liczba odwiedzin: 1255