Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego - Biuletyn Informacji Publicznej

Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego” (Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 grudnia 2017 r. poz. 3199 i wszedł w życie dnia 12 stycznia 2018 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren miasta.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 3 stycznia 2018 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.118.2017.MK, w którym stwierdził nieważność Uchwały Nr XL/322/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego:

  • w części tekstowej dotyczącej:

-    § 27,

-    § 38,

-    § 39 ust. 1 w zapisie „MU2”,

-    § 39 ust. 4 pkt 5 lit. a w zapisie „MU2”,

-    § 47 ust. 1 pkt 1 w sformułowaniu „o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 30 m”,

-    § 47 ust. 1 pkt 2 w sformułowaniu „o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 30 m”,

-    § 47 ust. 1 pkt 3 w sformułowaniu „do szerokości minimalnej 20 m”,

  • w części graficznej na załączniku nr 1 do uchwały w zakresie:

-    terenu oznaczonego symbolem MU1,

-    terenu oznaczonego symbolem MU2,

-    terenu oznaczonego symbolem U2.

Stwierdzenie nieważności w części uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego”, obejmuje obszar położony w mieście Strzelce Opolskie, ograniczony: od strony północnej drogą krajową nr 94 – ul. Opolską, ul. Rynek i ul. Krakowską, od strony wschodniej częściowo granicą działki ozn. nr ewid. gruntu 2068/1, od strony południowej terenem zabudowanym przylegającym do Dużego Parku, drogą wojewódzką nr 426 – ul. Parkową i terenem Małego Parku oraz od strony zachodniej drogą powiatową ul. Adama Mickiewicza.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o wyłożeniu Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
2017-08-03 10:03
Wolańska Magdalena
340.54KB
 Treść ogłoszenia o przystąpieniu Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2017-06-21 08:42
Kozołup Marek
256.85KB
 Załącznik graficzny Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
2017-06-21 08:42
Kozołup Marek
258.16KB
 Uchwała intencyjna Uchwała intencyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2017-06-21 08:42
Kozołup Marek
155.88KB

Redakcja strony - Plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Miejskiego rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 08:41:56
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2018-01-15 07:56:44
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2018-01-15 07:56:40
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2018-01-15 07:56:40
Liczba odwiedzin: 741
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory samorządowe 2018 Wybory samorządowe 2018