Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 391 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Data publikacji: 2020-09-17 09:51:18 Nr dokumentu: 142/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia w formie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-09-08 15:07:32 Nr dokumentu: 143/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-08 12:56:39 Nr dokumentu: 133/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-08 12:55:17 Nr dokumentu: 132/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie warunków zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie a osobą fizyczną

Data publikacji: 2020-09-08 12:47:15 Nr dokumentu: 130/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-03 09:49:28 Nr dokumentu: 140/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2020-09-03 09:48:09 Nr dokumentu: 139/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

Data publikacji: 2020-09-03 09:45:27 Nr dokumentu: 137/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-08-24 15:32:31 Nr dokumentu: 134/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2020-08-24 14:14:50 Nr dokumentu: 131/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2020-08-24 14:13:33 Nr dokumentu: 118/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji stypendialnej

Data publikacji: 2020-08-21 11:38:24 Nr dokumentu: 135/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-08-20 09:40:26 Nr dokumentu: 126/2020 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 73279