BIP
Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 643 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2021-07-14 12:40:53 Nr dokumentu: 129/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2021-07-14 12:39:51 Nr dokumentu: 128/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia

Data publikacji: 2021-07-08 13:46:43 Nr dokumentu: 119/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 120/2021 Burmistrza Strzelec Opolskich

Data publikacji: 2021-07-07 14:46:09 Nr dokumentu: 126/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-07-05 08:07:20 Nr dokumentu: 118/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

Data publikacji: 2021-07-02 09:37:04 Nr dokumentu: 115/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ustalenia wysokości pierwszej opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Data publikacji: 2021-07-02 09:22:53 Nr dokumentu: 116/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2021-07-02 09:21:56 Nr dokumentu: 114/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zwrotu wpłaconego wadium

Data publikacji: 2021-07-01 14:27:40 Nr dokumentu: 113/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-06-28 12:39:52 Nr dokumentu: 104/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2021-06-28 12:37:26 Nr dokumentu: 93/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ustalenia opłat na obiektach sportowych

Data publikacji: 2021-06-25 11:43:15 Nr dokumentu: 112/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia naborów wniosków w trybie konkursowym z zakresu sportu

Data publikacji: 2021-06-25 11:41:59 Nr dokumentu: 111/2021 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 173810