BIP
Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 643 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-05-19 13:14:57 Nr dokumentu: 83/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Strzeleckiego Ośrodka Kultury

Data publikacji: 2021-05-18 11:04:05 Nr dokumentu: 81/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2021-05-12 11:44:37 Nr dokumentu: 80/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2021-05-10 11:11:32 Nr dokumentu: 77/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-05-07 12:00:54 Nr dokumentu: 75/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Suchej

Data publikacji: 2021-05-07 11:33:07 Nr dokumentu: 78/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2021-04-30 11:46:58 Nr dokumentu: 73/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

Data publikacji: 2021-04-30 11:45:59 Nr dokumentu: 72/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2021-04-30 11:44:18 Nr dokumentu: 71/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji konkursowej

Data publikacji: 2021-04-21 11:37:19 Nr dokumentu: 55/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2021- 2023

Data publikacji: 2021-04-21 07:59:19 Nr dokumentu: 64/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego

Data publikacji: 2021-04-20 10:56:30 Nr dokumentu: 61/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego „Za życiem”

Data publikacji: 2021-04-20 10:55:15 Nr dokumentu: 60/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2021-04-15 11:41:49 Nr dokumentu: 68/2021 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 173805