BIP
Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 631 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do użyczenia

Data publikacji: 2021-06-10 13:34:46 Nr dokumentu: 94/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie odszkodowania za nieruchomość gminną przejętą przez Powiat Strzelecki pod drogę powiatową

Data publikacji: 2021-06-02 13:32:34 Nr dokumentu: 91/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2021-06-02 10:40:40 Nr dokumentu: 92/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży

Data publikacji: 2021-06-02 10:38:03 Nr dokumentu: 90/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania Komisji do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2022

Data publikacji: 2021-05-27 15:24:06 Nr dokumentu: 88/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2021-05-21 07:45:56 Nr dokumentu: 84/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-05-19 13:14:57 Nr dokumentu: 83/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Strzeleckiego Ośrodka Kultury

Data publikacji: 2021-05-18 11:04:05 Nr dokumentu: 81/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2021-05-12 11:44:37 Nr dokumentu: 80/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2021-05-10 11:11:32 Nr dokumentu: 77/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-05-07 12:00:54 Nr dokumentu: 75/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Suchej

Data publikacji: 2021-05-07 11:33:07 Nr dokumentu: 78/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2021-04-30 11:46:58 Nr dokumentu: 73/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

Data publikacji: 2021-04-30 11:45:59 Nr dokumentu: 72/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2021-04-30 11:44:18 Nr dokumentu: 71/2021 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 168455