Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 421 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

Data publikacji: 2020-10-20 10:40:25 Nr dokumentu: 169/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu

Data publikacji: 2020-10-20 10:38:35 Nr dokumentu: 168/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2020-10-19 09:47:53 Nr dokumentu: 167/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-10-16 15:33:43 Nr dokumentu: 166/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-10-16 14:28:25 Nr dokumentu: 174/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia prawa własności działki położonej w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-10-16 14:27:17 Nr dokumentu: 173/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2020-10-16 13:43:18 Nr dokumentu: 175/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Data publikacji: 2020-10-15 14:14:29 Nr dokumentu: 171/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat

Data publikacji: 2020-10-15 14:12:10 Nr dokumentu: 165/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2020-10-15 14:11:08 Nr dokumentu: 170/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2020-10-13 18:22:26 Nr dokumentu: 164/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-10-13 18:20:38 Nr dokumentu: 161/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2020-10-13 18:18:55 Nr dokumentu: 160/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie odszkodowania za grunt gminny przejęty przez Województwo Opolskie pod drogę wojewódzką

Data publikacji: 2020-10-02 12:06:58 Nr dokumentu: 159/2020 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 83810