Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 257 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gmny na 2019 r.

Data publikacji: 2019-12-09 14:52:28 Nr dokumentu: 229/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-12-09 14:50:28 Nr dokumentu: 223/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-11-20 11:40:05 Nr dokumentu: 205/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2019-11-14 14:38:52 Nr dokumentu: 209/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej

Data publikacji: 2019-11-14 14:35:56 Nr dokumentu: 208/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Data publikacji: 2019-11-14 14:34:49 Nr dokumentu: 196/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2019-11-14 14:31:50 Nr dokumentu: 181/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2019-11-14 14:20:21 Nr dokumentu: 171/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-11-14 14:19:03 Nr dokumentu: 164/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji: 2019-11-04 12:06:45 Nr dokumentu: 202/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2019-11-04 11:03:41 Nr dokumentu: 198/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2019-11-04 09:45:35 Nr dokumentu: 204/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-11-04 09:44:29 Nr dokumentu: 195/2019 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 26332