Powszechny Spis Rolny 2020 - Biuletyn Informacji Publicznej


Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

 

#liczysięrolnictwo

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 roku.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Ustawa o powszechnym spisie rolnym (plik do pobrania).

Realizacją spisu rolnego kierują kolejno:

 • Generalny Komisarz Spisowy – Prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – burmistrz Strzelec Opolskich w gminnym biurze spisowym.

Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. 

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowyw Strzelcach opolskich przy ul. Zamkowej 4.

Więcej informacji https://spisrolny.gov.pl/

 

Dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria. Szczegóły w załaczniku "Loteria".

Spot promujący 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Loteria Loteria
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2020-09-11 12:09
Kusidło Jacek
97.43KB
Apel Burmistrza do rolników Apel Burmistrza do rolników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2020-09-01 08:13
Kusidło Jacek
99.98KB
vademecum-powszechnego-spisu-rolnego-2020 vademecum-powszechnego-spisu-rolnego-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2020-08-24 09:05
Kusidło Jacek
0.95MB
PSR 2020- informacje PSR 2020- informacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2020-08-24 09:03
Kusidło Jacek
309.05KB
Plakat PSR.jpg Plakat PSR.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2020-07-13 10:31
Kusidło Jacek
184.46KB
Zarządzenie Burmistrza I_19 _2020 Zarządzenie Burmistrza I_19 _2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2020-06-23 14:52
Kusidło Jacek
263.66KB

Redakcja strony - Powszechny Spis Rolny 2020 rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Świenty Radosław2020-06-10 09:08:20
 • Aktualizacja publikacji:Kusidło Jacek2020-09-11 12:11:05
 • Wytworzenie publikacji:Kusidło Jacek2020-09-11 12:11:02
 • Zatwierdzenie informacji:Kusidło Jacek2020-09-11 12:11:02
Liczba odwiedzin: 1081