BIP
Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP - Biuletyn Informacji Publicznej


Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa stadionu z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych oraz budową oświetlenia treningowego (ul. Strzelców Bytomskich 2A, Strzelce Op.)
Opis Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę stadionu miejskiego z dostosowaniem do wybranych dyscyplin lekkoatletycznych wraz z budową oświetlenia treningowego (6-torowa bieżnia na prostej i 4-torową bieżnią na okrężnej, podstawowe urządzenia lekkoatletyczne - skocznie i rzutnie) oraz przebudowa i rozbudowa zaplecza
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.3.12.2022
Status aktywne
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji
Data ogłoszenia 2022-08-01
Termin składania ofert 2022-08-16 , do godziny: 10:00
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 29 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zmiana treści SWZ (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2022-08-18 15:01 Goczoł Jacek 588.06KB
{format} Zmiana Ogłoszenia o zamówienie publiczne (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2022-08-18 15:00 Goczoł Jacek 39.79KB
{format} SWZ - po zmianie nr 2 z dnia 18-08-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2022-08-18 14:59 Goczoł Jacek 775.63KB
{format} Dokumentacja projektowa (2) korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2022-08-18 14:58 Goczoł Jacek 49.68MB
{format} Dokumentacja projektowa (4) korekta2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2022-08-18 14:57 Goczoł Jacek 32.48MB
{format} STWiOR.korekta.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
2022-08-18 14:56 Goczoł Jacek 2.58MB
{format} Wyjaśnienia treści SWZ (Wniosek nr 2,3,4,5 z 12 i 17-08-2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
2022-08-18 13:10 Goczoł Jacek 250.65KB
{format} Zmiana treści SWZ (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2022-08-10 17:46 Waloszek Hubert 194.63KB
{format} Zmiana Ogłoszenia o zamówienie publiczne (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2022-08-10 17:35 Waloszek Hubert 34.2KB
{format} SWZ - po zmianie z dnia 10-08-2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2022-08-10 17:36 Waloszek Hubert 771.13KB
{format} Dokumentacja projektowa (4) korekta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2022-08-10 17:38 Waloszek Hubert 32.43MB
{format} Wyjaśnienia treści SWZ (Wniosek nr 1 z 5-08-2022)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
2022-08-09 15:39 Waloszek Hubert 309.33KB
{format} Wezwanie do przystąpienia do odwolania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
2022-08-09 11:07 Waloszek Hubert 227.82KB
{format} Treść Odwołania złożonego w dniu 8 sierpnia 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2022-08-09 11:06 Waloszek Hubert 1.11MB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2022-08-01 20:43 Waloszek Hubert 70.31KB
{format} Specyfikacja Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2022-08-01 22:20 Waloszek Hubert 783.9KB
{format} Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2022-08-01 20:44 Waloszek Hubert 761.68KB
{format} Dokumentacja projektowa (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2022-08-01 20:45 Waloszek Hubert 6.71MB
{format} Dokumentacja projektowa (2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2022-08-01 20:45 Waloszek Hubert 47.79MB
{format} Dokumentacja projektowa (3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2022-08-01 20:46 Waloszek Hubert 19.84MB
{format} Dokumentacja projektowa (4)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2022-08-01 20:46 Waloszek Hubert 30.1MB
{format} Pozwolenie budowlane
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2022-08-01 20:46 Waloszek Hubert 828.01KB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
2022-08-01 20:47 Waloszek Hubert 919.56KB
{format} Formularz oferty (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
2022-08-01 20:48 Waloszek Hubert 114.78KB
{format} Formularz oferty (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
2022-08-01 20:47 Waloszek Hubert 31.96KB
{format} Formularz oświadczenie wstępnego (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2022-08-01 20:49 Waloszek Hubert 138.18KB
{format} Formularz oświadczenie wstępnego (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2022-08-01 20:48 Waloszek Hubert 29.82KB
{format} Formularz pełnomocnictwo (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
2022-08-01 20:50 Waloszek Hubert 126.38KB
{format} Formularz pełnomocnictwo (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
2022-08-01 20:49 Waloszek Hubert 27.72KB
Liczba odwiedzin: 85938