BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 218.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalinowice 2019-07-08 2019-07-19
Wykonanie 25 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów 2019-06-17 2019-06-28
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie 2019-06-06 2019-06-14
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z gospodarką odpadami w ramach projektu: „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” 2019-05-30 2019-06-07
Budowa ul. Ogrodowej w Strzelcach Opolskich 2019-05-24 2019-06-10
Wykonanie 25 operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie w miejscowościach: Strzelce Opolskie, Kadłub i Szymiszów 2019-05-23 2019-06-04
Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych związanych z gospodarką odpadami w ramach projektu: „Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Strzelce Opolskie z zakresu gospodarowania odpadami pod nazwą „Eko-Logika” 2019-05-09 2019-05-20
Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 2019-05-04 2019-07-09
Budowa ul. Biadaczowej bocznej w Rożniątowie 2019-04-30 2019-05-16
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Strzelce Opolskie 2019-04-19 2019-05-22
Liczba odwiedzin: 135440