BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Znaleziono zamówień: 177.
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin składania ofert
Sprzedaż energii elektrycznej w 2019 roku Odbiorcom Końcowym VII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 2018-06-01 2018-07-10
Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – rewitalizacja Placu Żeromskiego 2018-05-30 2018-06-15
Organizacja obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Strzelce Opolskie w okresie wakacji letnich w 2018 r. 2018-05-25 2018-06-05
Wykonanie i montaż tablic dla projektu: „Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie – park leśny przy ul. Opolskiej – etap I” 2018-05-14 2018-05-22
Wykonanie i montaż tablicy dla projektu: „Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich” 2018-05-14 2018-05-22
Przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich 2018-04-10 2018-04-25
Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO BOX” w Szymiszowie 2018-03-26 2018-04-03
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związana z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną 2018-02-27 2018-03-14
Termomodernizacja budynku remizy OSP Sucha 2018-02-21 2018-03-12
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Cementowej w Strzelcach Opolskich poprzez zmianę jego geometrii związana z budową drogi łączącej ul. 1 Maja z drogą technologiczną 2018-02-06 2018-02-21
Liczba odwiedzin: 112458