BIP
Dotacje - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotacje

Dotacje udzielane są na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 2 lub 3 lat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Refundacja może być dokonana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kontakt:

PUP Strzelce Opolskie
tel.: 077 462 18 17
www.pup.strzelceopolskie.pl

Rejestr zmian strony Dotacje

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 11:26:30
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:28:36
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:28:34
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-14 11:28:34
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1887