Dotacje - Biuletyn Informacji Publicznej


Dotacje

Dotacje udzielane są na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, pod warunkiem jego zatrudnienia przez okres co najmniej 2 lub 3 lat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Refundacja może być dokonana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kontakt:

PUP Strzelce Opolskie
tel.: 077 462 18 17
www.pup.strzelceopolskie.pl

Redakcja strony - Dotacje rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-14 11:26:30
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:28:36
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:28:34
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:28:34
Liczba odwiedzin: 1529