Refundacja ZUS - Biuletyn Informacji Publicznej


Refundacja ZUS

 1. Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
 2. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
  1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
  2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
 3. Kwota refundowanych składek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 547 ZŁ)

Program jest realizowany w miarę dostępności środków na dany rok

Kontakt:

PUP Strzelce Opolskie
tel.: 077 462 18 17
www.pup.strzelceopolskie

Redakcja strony - Refundacja ZUS rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-14 11:34:03
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:35:22
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:35:20
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-14 11:35:20
Liczba odwiedzin: 1601