BIP
Refundacja ZUS - Biuletyn Informacji Publicznej


Refundacja ZUS

  1. Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
  2. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
    1. pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
    2. po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
  3. Kwota refundowanych składek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 547 ZŁ)

Program jest realizowany w miarę dostępności środków na dany rok

Kontakt:

PUP Strzelce Opolskie
tel.: 077 462 18 17
www.pup.strzelceopolskie

Rejestr zmian strony Refundacja ZUS

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 11:34:03
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:35:22
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 11:35:20
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-14 11:35:20
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2232