BIP
Plany nieobowiązujące - Biuletyn Informacji Publicznej


Plany nieobowiązujące

 1. Plan miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie (plan nieobowiązujący)
 2. Plan gminy. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie (plan nieobowiązujący)
 3. Plan szczegółowy Szymiszów Osiedle. Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego Szymiszów Osiedle - plan nieobowiązujący
 4.  Plan fragm. wsi Szymiszów (ul.Mała i ul.Fabryczna). Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Małej w Szymiszowie
 5. Plan dla fragm. wsi Szymiszów. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie oraz zmiany Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego Szymiszów-Osiedle rejon ulic 1 Maja, Ligonia i Pięknej dotyczącej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Szymiszów
 6. Plan fragm. wsi Szymiszów (ul.Leśna). Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Szymiszów
 7. Plan fragm. wsi Szymiszów (ul.Ligonia). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szymiszów w rejonie ulicy Ligonia
 8. Plan zachodniej części miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenngo obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów - oznaczonego nr 4.
 9. Plan fragm. wsi Brzezina. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczący terenu w rejonie wsi Brzezina.
 10. Plan dla wsi Kadłub Piec. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub Piec.
 11. Plan centrum. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego centrum miasta Strzelce Opolskie (plan nr 1) - obszar ograniczony ulicą Krakowską, ulicą Opolską, ulicą Powstańców Śląskich, ulicą Józefa Piłsudsiego, placem Mikołaja Kopernika i ulicą Marka Prawego
 12. Plan ul. Dworcowej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie ulicy Dworcowej
 13. Plan Bazy Zieleni Miejskiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie, dotyczący terenu bazy zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich
 14. Plan dla byłych szkół. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla terenów zabudowy mieszkaniowej (byłe szkoły) we wsiach Osiek, Warmątowice, Grodzisko, Kalinów, Kalinowice
 15. Plan terenów działalności rzemieślniczej. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsiach Rozmierz, Rożniątów, Kalinów, Kalinowice (tereny działalności rzemieślniczej)
 16. Plan terenu górniczego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża wapieni i margli
 17. Plan wsi Błotnica Strzelecka. Zmiana nr 2 we wsi Błotnica Strzelecka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie
 18.  Plan wsi Błotnica Strzelecka w rejonie ul. Polnej - zmiana. Miejsowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Błotnica Strzelecka w rejonie ul. Polnej

 

Rejestr zmian strony Plany nieobowiązujące

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-14 13:57:38
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 13:57:55
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-14 13:57:53
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-14 13:57:53
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2161