BIP
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy

Znaleziono 28 wiadomości.

28. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie

Data publikacji:
2024-03-08

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie” przyjęty Uchwałą Nr LXXVII/626/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2024 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 lutego 2024 r. poz. 403 wszedł w życie dnia 10 marca 2024 r.

27. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub

Data publikacji:
2024-02-08

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub” (Uchwała Nr LXXVI/621/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2023 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 8 stycznia 2024 r. poz. 121 i weszła w życie dnia 8 lutego 2024 r.

26. Plan dla wsi Kadłub. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub

Data publikacji:
2023-03-14

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub” (Uchwała Nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 2 lutego 2023 r. poz. 484 i wszedł w życie dnia 5 marca 2023 r.

25. Plan dla ws Ligota Dolna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna

Data publikacji:
2019-08-02

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna” (Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 8 lipca 2019 r. poz. 2352 i wszedł w życie dnia 8 sierpnia 2019 r.

24. Plan dla wsi Jędrynie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie

Data publikacji:
2019-05-09

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie” (Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 10 kwietnia 2019 r. poz. 1402 i wszedł w życie dnia 11 maja 2019 r.

23. Plan dla wsi Niwki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki.

Data publikacji:
2018-07-20

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki” (Uchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 czerwca 2018 r. poz. 1766 i wszedł w życie dnia 13 lipca 2018 r.

22. Plan dla wsi Płużnica Wielka. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka

Data publikacji:
2017-11-09

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka” (Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 9 października 2017 r. poz. 2479 i wszedł w życie dnia 9 listopada 2017 r.

21. Plan dla wsi Sucha. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha

Data publikacji:
2017-08-10

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha” (Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 lipca 2017 r. poz. 1931 i wszedł w życie dnia 11 sierpnia 2017 r.

20. Plan TG Szymiszów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów".

Data publikacji:
2017-04-23

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów”” (Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 1727 i wszedł w życie dnia 5 września 2016 r.

19. Plan dla SPP. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie

Data publikacji:
2017-04-22

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 17 maja 2016 r. poz. 1118 i wszedł w życie dnia 17 czerwca 2016 r.

Liczba odwiedzin: 12605