BIP
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy

Znaleziono 27 wiadomości.

27. Plan dla ws Ligota Dolna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna

Data publikacji:
2019-08-02

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Dolna” (Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 czerwca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 8 lipca 2019 r. poz. 2352 i wszedł w życie dnia 8 sierpnia 2019 r.

26. Plan dla wsi Jędrynie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie

Data publikacji:
2019-05-09

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Jędrynie” (Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 marca 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 10 kwietnia 2019 r. poz. 1402 i wszedł w życie dnia 11 maja 2019 r.

25. Plan dla wsi Niwki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki.

Data publikacji:
2018-07-20

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Niwki” (Uchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 maja 2018 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 12 czerwca 2018 r. poz. 1766 i wszedł w życie dnia 13 lipca 2018 r.

24. Plan dla wsi Płużnica Wielka. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka

Data publikacji:
2017-11-09

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka” (Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 9 października 2017 r. poz. 2479 i wszedł w życie dnia 9 listopada 2017 r.

23. Plan dla wsi Sucha. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha

Data publikacji:
2017-08-10

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha” (Uchwała Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 lipca 2017 r. poz. 1931 i wszedł w życie dnia 11 sierpnia 2017 r.

22. Plan TG Szymiszów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów".

Data publikacji:
2017-04-23

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów”” (Uchwała Nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 5 sierpnia 2016 r. poz. 1727 i wszedł w życie dnia 5 września 2016 r.

21. Plan dla SPP. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie

Data publikacji:
2017-04-22

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 17 maja 2016 r. poz. 1118 i wszedł w życie dnia 17 czerwca 2016 r.

20. Plan dla wsi Błotnica Strzelecka. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka

Data publikacji:
2017-04-21

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka” (Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 3069 i wszedł w życie dnia 29 grudnia 2015 r.

19. Plan dla części wsi Dziewkowice. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice.

Data publikacji:
2017-04-20

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice” (Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 października 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 16 listopada 2015 r. poz. 2535 i wszedł w życie dnia 1 grudnia 2015 r.

18. Plan dla wsi Kalinów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów.

Data publikacji:
2017-04-19

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów” (Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lutego 2015 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 16 marca 2015 r. poz. 674 i wszedł w życie 31 marca 2015 r.

Liczba odwiedzin: 6856