BIP
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2019 poz. 409 z późn. zm.) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Strzelce Opolskie prowadzi Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Kontakt: 77 404 93 58

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość określa Rada Gminy w drodze uchwały. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła stosowna uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 25 maja 2011 roku. (Uchwała nr X/47/2011).

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia nadzorowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mapa żłobków i klubów dziecięcych


Wykaz żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Strzelce Opolskie:

 • Żłobek
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14, 47-100 Strzelce Opolskie
  Tel.: (+48) 77 461-24-88,  E-mail:  
   
 • Niepubliczny Żłobek "Krasnoludek"
  ul. Jordanowska 1A, 47-100 Strzelce Opolskie
  Tel.: 794 389 648,   E-mail:  
   
 • Niepubliczny Żłobek "Szkrabuś"
  ul. H. Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
  Tel.: 603 304 071,  E-mail:
 • Niepubliczny Żłobek "Puchatek"
  Pl. Mikołaja Kopernika 1, 47-100 Strzelce Opolskie
  Tel.: 883 964 040, E-mail:  

Rejestr zmian strony Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-16 11:50:26
Aktualizacja publikacji
Olewicz Magdalena 2020-10-26 08:11:59
Wytworzenie publikacji
Olewicz Magdalena 2020-10-26 08:11:54
Zatwierdzenie
Olewicz Magdalena 2020-10-26 08:11:54
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5216