BIP
Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych prowadzi nw. rejestry i ewidencje:

  •  lista poborowych;
  •  rejestr przedpoborowych;
  •  rejestr poszukiwanych poborowych;
  •  rejestr poszukiwanych przedpoborowych;
  •  rejestr Ochotnicznych Straży Pożarnych;
  •  rejestr wniosków na wykonanie świadczeń na rzecz obrony;
  •  rejestr decyzji i wezwań na wykonanie świadczeń na rzecz obrony;
  •  rejestr odroczonych poborowych;
  •  rejestr poborowych wymeldowanych na pobyt czasowy

Rejestr zmian strony Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-16 09:25:07
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-16 09:25:22
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-16 09:25:19
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-16 09:25:19
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2087