BIP
Plan miejscowy dla wsi Kadłub - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan miejscowy dla wsi Kadłub

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 2 września 2021 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XL/331/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub.

Termin składania wniosków: 22 listopada 2021 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu: w dniach od 10 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r.

Dnia 25 stycznia 2023 r. został uchwalony "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub" Uchwałą Nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. Uchwała wraz z załącznikami i dokumentacją prac planistycznych została przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub” (Uchwała Nr LXIII/497/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 2 lutego 2023 r. poz. 484 i wszedł w życie dnia 5 marca 2023 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren wsi.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} GML Kadłub uchwalenie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2023-01-26 11:30 Wolańska Magdalena 26.23KB
{format} rysunek GeoTIFF.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2023-01-26 09:23 Wolańska Magdalena 27.22MB
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2022-09-29 12:58 Wolańska Magdalena 0.93MB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2021-10-28 08:44 Wolańska Magdalena 545.45KB
{format} Kadlub GML
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
2021-10-04 09:44 Kozołup Marek 9.88KB
{format} Uchwała_przystąpienie do sporządzenia planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
2021-10-01 13:50 Wolańska Magdalena 321.47KB

Rejestr zmian strony Plan miejscowy dla wsi Kadłub

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2023-03-14 14:25:09
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2023-03-14 14:25:14
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2023-03-14 14:25:09
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2023-03-14 14:25:09
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 591
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021