BIP
Zmiana planu miejscowego dla wsi Kadłub - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmiana planu miejscowego dla wsi Kadłub

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 14 czerwca 2023 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr LXIX/543/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub".

Termin składania wniosków: do dnia 1 sierpnia 2023 r.

Uzgodnienia: wrzesień-październik 2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu: od 25 października 2023 r. do 23 listopada 2023 r.

Termin składania uwag: do dnia 7 grudnia 2023 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kadłub” (Uchwała Nr LXXVI/621/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2023 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 8 stycznia 2024 r. poz. 121 i weszła w życie dnia 8 lutego 2024 r.


Z tekstem ww. zmiany planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy  Komunikaty Biura Architekta Miejskiego  Miejscowe plany - teren wsi.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
2023-10-24 13:21 Wolańska Magdalena 184.44KB
{format} Uzasadnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2023-10-24 13:20 Wolańska Magdalena 137.97KB
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
2023-10-24 13:19 Wolańska Magdalena 1.47MB
{format} Oświadczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
2023-10-24 13:19 Wolańska Magdalena 131.03KB
{format} druk-uwagi do projektu planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
2023-10-24 13:17 Wolańska Magdalena 97.82KB
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
2023-10-13 10:06 Wolańska Magdalena 1.35MB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
2023-07-07 11:37 Wolańska Magdalena 0.9MB
{format} GML_LXIX_543_2023_przystąpienie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2023-06-30 14:23 Wolańska Magdalena 23.18KB
{format} Uchwała_LXIX_543_2023_przystąpienie do sporządzenia zmiany planu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2023-06-27 13:47 Wolańska Magdalena 469.88KB

Rejestr zmian strony Zmiana planu miejscowego dla wsi Kadłub

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Wolańska Magdalena 2024-02-08 10:07:58
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2024-02-08 10:08:04
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2024-02-08 10:07:58
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2024-02-08 10:07:58
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 277
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego