BIP
Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2016 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 17 maja 2016 r. poz. 1118 iwszedł w życie dnia 17 czerwca 2016 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl w zakładce: BIP/Plany, strategie, programy/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 1 czerwca 2016 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.VI.743.30.2016.KB (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 3 czerwca 2016 r. poz. 1217), w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej § 14 ust. 4 pkt 2, § 15 ust. 4 pkt 2, § 16 ust. 4 pkt 2 w sformułowaniach „minimalna powierzchnia działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 1500 m2” w zakresie zapisów „uzyskana w wyniku podziału nieruchomości”.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tej uchwały.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
2017-06-21 08:27 Kozołup Marek 443.93KB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
2017-06-21 08:27 Kozołup Marek 419.22KB
{format} Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2017-06-21 08:27 Kozołup Marek 177.28KB
{format} Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
2017-06-21 08:27 Kozołup Marek 239.78KB

Rejestr zmian strony Plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 08:27:23
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2018-05-15 13:37:46
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2018-05-15 13:36:31
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2018-05-15 13:36:31
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1281
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory Parlamentarne 2023 Wybory Parlamentarne 2023