BIP
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie - Biuletyn Informacji Publicznej


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

Podaje się do publicznej wiadomości, że zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 października 2018 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 30 października 2018 r. poz. 3006 i weszła w życie dnia 30 listopada 2018 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren miasta.

 

Zmianie podlegała część graficzna i tekstowa obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie”, przyjętego Uchwałą Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 21 października 2014 r. poz. 2305), w zakresie obejmującym obszary ograniczone ulicami:

1)Marszałka Józefa Piłsudskiego, Jordanowską i Tadeusza Kościuszki;

2)Opolską i Jarosława Dąbrowskiego.

Pozostałe ustalenia tego planu nie podlegały zmianie.

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
2018-08-14 14:59 Wolańska Magdalena 251.61KB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
2018-03-06 13:02 Wolańska Magdalena 292.04KB
{format} Treść uchwały wraz z załącznikami graficznymi nr 1 i nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
2018-03-06 12:35 Wolańska Magdalena 761.89KB

Rejestr zmian strony Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 08:44:18
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2018-11-27 10:17:19
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2018-11-27 10:17:16
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2018-11-27 10:17:16
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1613
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021