Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XXXIII/257/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej.

Dnia 25 września 2019 r. został uchwalony "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej" Uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej” (Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 1 października 2019 r. poz. 3048 i wszedł w życie dnia 1 listopada 2019 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren miasta.

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2019-05-27 13:03
Wolańska Magdalena
334.11KB
Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 358
2018-06-13 09:44
Wolańska Magdalena
336.5KB
Treść ogłoszenia o wyłożeniu Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
2018-03-26 13:18
Wolańska Magdalena
342.94KB
Treść ogłoszenia o przystąpieniu Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
2017-08-03 10:27
Wolańska Magdalena
253.4KB
 Załącznik graficzny do uchwały Załącznik graficzny do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
2017-06-21 09:26
Kozołup Marek
240.78KB
 Uchwała intencyjna Uchwała intencyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 438
2017-06-21 09:26
Kozołup Marek
153.28KB

Redakcja strony - Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 09:00:02
  • Aktualizacja publikacji:Wolańska Magdalena2019-11-04 08:31:00
  • Wytworzenie publikacji:Wolańska Magdalena2019-11-04 08:30:54
  • Zatwierdzenie informacji:Wolańska Magdalena2019-11-04 08:30:54
Liczba odwiedzin: 2606
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021