BIP
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 26 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła Uchwałę Nr XXXIII/257/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej.

Dnia 25 września 2019 r. został uchwalony "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej" Uchwałą Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej” (Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 września 2019 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 1 października 2019 r. poz. 3048 i wszedł w życie dnia 1 listopada 2019 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren miasta.

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
2019-05-27 13:03 Wolańska Magdalena 334.11KB
{format} Treść ogłoszenia o ponownym wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
2018-06-13 09:44 Wolańska Magdalena 336.5KB
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
2018-03-26 13:18 Wolańska Magdalena 342.94KB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
2017-08-03 10:27 Wolańska Magdalena 253.4KB
{format} Załącznik graficzny do uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
2017-06-21 09:26 Kozołup Marek 240.78KB
{format} Uchwała intencyjna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 523
2017-06-21 09:26 Kozołup Marek 153.28KB

Rejestr zmian strony Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Zakładowej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 09:00:02
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2019-11-04 08:31:00
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2019-11-04 08:30:54
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2019-11-04 08:30:54
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2999
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Narodowy Spis Powszechny 2021 Narodowy Spis Powszechny 2021