BIP
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka” (Uchwała Nr XXXVIII/305/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 9 października 2017 r. poz. 2479 i wszedł w życie dnia 9 listopada 2017 r.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Menu: Komunikaty i wykazy ® Komunikaty Biura Architekta Miejskiego ® Miejscowe plany - teren wsi.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 2 listopada 2017 r. wydał  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.94.2017.KD, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

-    § 6 ust. 1 pkt 8 w sformułowaniu „8) w celu zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, o których mowa w pkt 6 i 7” zapisu „o których mowa w pkt 6 i 7”,

-    § 15 ust. 4 pkt 4 lit. a i b, § 16 ust. 4 pkt 3 lit. a i b, § 18 ust. 3 pkt 4, § 19 ust. 3 pkt 3, § 22 ust. 3 pkt 3 lit. b, § 23 ust. 4 pkt 4 lit. c, § 24 ust. 4 pkt 4 lit. a i b oraz § 30 ust. 2 pkt 3 - dotyczących ustaleń odnoszących się do materiałów wykańczających elewację.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tej uchwały.

 

 

 
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
2017-06-20 15:20 Kozołup Marek NaN
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
2017-06-20 15:20 Kozołup Marek 366.22KB
{format} Załącznik graficzny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
2017-06-20 15:20 Kozołup Marek 149.57KB
{format} Treść uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
2017-06-20 15:20 Kozołup Marek 156.18KB

Rejestr zmian strony Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-20 15:19:22
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2017-11-09 10:29:30
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2017-11-09 10:29:26
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2017-11-09 10:29:26
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1989
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego