BIP
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej - Biuletyn Informacji Publicznej


Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej” (Uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 10 maja 2017 r. poz. 1436 i wszedł w życie dnia 10 czerwca 2017 r.

Jednoczenie informuję, że Wojewoda Opolski dnia 26 maja 2017 r. wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.I.743.34.2017.AD, w którym stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej § 13 pkt 2 w sformułowaniu „powyżej 100 kW” i § 13 pkt 6 lit. c tiret 3 w sformułowaniu „powyżej”.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tej uchwały.

Z tekstem i rysunkiem ww. planu można się zapoznać na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl: Inne, Plany, strategie, programy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść ogłoszenia o wyłożeniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
2017-06-20 15:18 Kozołup Marek 516.5KB
{format} Treść ogłoszenia o przystąpieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
2017-06-20 15:18 Kozołup Marek 412.1KB
{format} Treść uchwały wraz z załącznikiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
2017-06-20 15:18 Kozołup Marek 743.57KB

Rejestr zmian strony Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-20 14:23:11
Aktualizacja publikacji
Wolańska Magdalena 2017-08-04 15:04:03
Wytworzenie publikacji
Wolańska Magdalena 2017-08-04 15:03:59
Zatwierdzenie
Wolańska Magdalena 2017-08-04 15:03:59
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3549
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego