BIP
Komisja Gospodarki i Rozwoju - Biuletyn Informacji Publicznej


Komisja Gospodarki i Rozwoju

skład: 6 radnych

Przewodniczący(a) komisji:

Foryt Danuta

Kaczmarek Irena

Ochwat Pelagia 

Pospiszyl Piotr

Rudner Henryk

Siromski Henryk

 

Do zadań komisji w szczególności należy podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów uchwał w sprawach związanych z:

a) rozwojem gospodarczym gminy,

b) rolnictwem i leśnictwem,

c) ochroną środowiska,

d) zielenią gminną i zadrzewieniami,

e) promocją gminy,

f) publicznym transportem zbiorowym,

g) gospodarowaniem gminnymi lokalami użytkowymi.

 

 

Rejestr zmian strony Komisja Gospodarki i Rozwoju

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-07-19 10:46:35
Aktualizacja publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:04:03
Wytworzenie publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:04:00
Zatwierdzenie
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:04:00
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2868