BIP
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Biuletyn Informacji Publicznej


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

skład: 6 radnych

Przewodniczący(a) komisji:

Zarębski Marek

Bischoff Karol

Kaczmarek Irena

Koteluk Tadeusz

Porębny Andrzej

Skowronek Henryk

 

Do zadań komisji w szczególności należy podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów uchwał w sprawach związanych z:

a) edukacją publiczną,

b) kulturą, w tym bibliotekami gminnymi i innymi placówkami upowszechniania kultury,

c) kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi,

d) współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

e) wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,

f) współpracą z organizacjami pozarządowymi.

 

Rejestr zmian strony Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-07-19 10:49:47
Aktualizacja publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:18:04
Wytworzenie publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:17:58
Zatwierdzenie
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:17:58
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2909