BIP
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Biuletyn Informacji Publicznej


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

skład: 6 radnych

Przewodniczący(a) komisji:

Farion Bogusław

Bischoff Karol

Kaczmarek Irena

Koteluk Tadeusz

Porębny Andrzej

Skowronek Henryk

 

Do zadań komisji w szczególności należy podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów uchwał w sprawach związanych z:

a) edukacją publiczną,

b) kulturą, w tym bibliotekami gminnymi i innymi placówkami upowszechniania kultury,

c) kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi,

d) współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

e) wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej,

f) współpracą z organizacjami pozarządowymi.

 

Rejestr zmian strony Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-07-19 10:49:47
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-05-08 07:38:27
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-05-08 07:38:21
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2023-05-08 07:38:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3185