BIP
Komisja Rewizyjna - Biuletyn Informacji Publicznej


Komisja Rewizyjna

skład: 4 radnych

Przewodniczący(a) komisji:

Kusidło Bernard

Habasz Zofia

Małycha Bogdan

Chabraszewski Jan

 

Do zadań komisji w szczególności należy:

a) kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

b) analiza i opinia wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych gminy,

c) wnioskowanie do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi,

d) wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

Rejestr zmian strony Komisja Rewizyjna

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-07-19 10:50:39
Aktualizacja publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:21:24
Wytworzenie publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:21:21
Zatwierdzenie
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:21:21
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2373