BIP
Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego - Biuletyn Informacji Publicznej


Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

skład: 6 radnych

Przewodniczący(a) komisji:

Małycha Bogdan

Farion Bogusław

Karecki Antoni

Kozioł Arnold

Urbaniak Danuta

Zarębski Marek

 

Do zadań komisji w szczególności należy podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów uchwał w sprawach związanych z:

a) porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,

b) ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,

c) współdziałaniem z policją i władzami powiatowymi w zakresie porządku publicznego,

d) pomocą społeczną,

e) współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia,

f) problemami konfliktów społecznych i zagrożeń patologią (narkomanią, alkoholizmem i innymi),

g) współdziałaniem z władzami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie organizacji i funkcjonowania placówek służby zdrowia na terenie gminy.

 

Rejestr zmian strony Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-07-19 10:51:35
Aktualizacja publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:31:33
Wytworzenie publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:31:30
Zatwierdzenie
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:31:30
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2502