BIP
Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy

skład: 6 radnych

Przewodniczący(a) komisji:

Skowronek Henryk

Habasz Zofia

Ochwat Pelagia

Pospiszyl Piotr 

Kusidło Bernard

Koteluk Tadeusz

 

Do zadań komisji w szczególności należy podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów uchwał w sprawach związanych z:

a) ładem przestrzennym i ochroną zabytków,

b) gospodarką nieruchomościami,

c) gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego,

d) wodociągami i zaopatrzeniem w wodę,

e) kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych,

f) utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi,

g) wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

h) zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

i) lokalnym transportem zbiorowym,

j) cmentarzami gminnymi,

k) utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

 

Rejestr zmian strony Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-07-19 10:48:16
Aktualizacja publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:12:47
Wytworzenie publikacji
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:12:43
Zatwierdzenie
Kielan Małgorzata 2022-08-31 10:12:43
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2698