BIP
Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 648 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Data publikacji: 2021-03-04 10:24:43 Nr dokumentu: 45/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-03-04 10:22:26 Nr dokumentu: 41/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Data publikacji: 2021-03-04 10:19:57 Nr dokumentu: 35/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji konkursowej

Data publikacji: 2021-03-01 14:59:59 Nr dokumentu: 46/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ustalenia zasad wsparcia w ponoszeniu wydatków związanych z podatkiem od nieruchomości

Data publikacji: 2021-02-25 11:04:28 Nr dokumentu: 42/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2021-02-19 14:38:47 Nr dokumentu: 38/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2021-02-18 11:54:15 Nr dokumentu: 40/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Data publikacji: 2021-02-15 11:55:28 Nr dokumentu: 226/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Data publikacji: 2021-02-10 12:29:41 Nr dokumentu: 32/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji do spraw stypendiów

Data publikacji: 2021-02-09 12:55:27 Nr dokumentu: 34/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2021-02-09 12:53:26 Nr dokumentu: 33/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Data publikacji: 2021-02-09 12:45:53 Nr dokumentu: 31/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2021-02-09 12:39:56 Nr dokumentu: 29/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Data publikacji: 2021-02-09 12:30:45 Nr dokumentu: 22/2021 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek do dokonywania niektórych czynności

Data publikacji: 2021-02-02 10:19:00 Nr dokumentu: 11/2021 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 174480