Wybory samorządowe 2018 - Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory samorządowe 2018

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na dzień 21 października 2018r.

Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00

 

 Dyżur Urzędnika Wyborczego

W celu dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie Urzędnik Wyborczy - Pani Magdalena Paroń pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (Ratusz, Plac Myśliwca 1)  w dniu:

26 września 2018r. - 09.00 - 14.00

ww. dyżur pełniony będzie w biurze nr 27 - II piętro prawa strona Ratusza.

 

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich

Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje Komitety Wyborcze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich (Ratusz, Plac Myśliwca 1, biuro nr 27)  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na nr tel. 77 40 49 318 lub 77 40 49 321, a ponadto w terminach:

12 września 2018r. - 13.00 - 15.00

13 września 2018r. - 14.00 - 16.00

14 września 2018r. - 15.00 - 17.00

15 września 2018r. - 11.00 - 16.00

17 września 2018r. - 10.00 - 24.00

24 września 2018r. - 16.00 - 18.00

25 września 2018r. - 13.00 - 15.00

26 września 2018r. - 10.00 - 24.00

 ww. dyżury pełnione będą w biurze nr 27 - II piętro prawa strona Ratusza.

UWAGA: Termin zgłoszenia kandydatów na radnych Rady Miejskiej upływa w dniu 17 września 2018r. (zgłoszenia do godz. 24.00).
UWAGA: Termin zgłoszenia kandydatów na Burmistrza upływa w dniu 26 września 2018r. (zgłoszenia do godz. 24.00).

Dyżury Urzędnika Wyborczego

W celu zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Gminy Strzelce Opolskie Urzędnik Wyborczy - Pani Magdalena Paroń pełni dyżur w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (Ratusz, Plac Myśliwca 1)  w terminach:

12 września 2018r. - 12.00 - 15.30

14 września 2018r. - 12.00 - 15.30

17 września 2018r. - 14.00 - 17.00

19 września 2018r. - 12.00 - 15.30

21 września 2018r. - 12.00 - 15.30

 ww. dyżury pełnione będą w biurze nr 27 - II piętro prawa strona Ratusza.

W pozostałe dni zgłoszenia można składać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, u Pani Katarzyny Kaliciak (biuro nr 28a - II piętro prawa strona Ratusza); tel. 77 40 49 318.

UWAGA: Termin zgłoszenia kandydatów do pracy w obowodowych komisjach wyborczych upływa w dniu 21 września 2018r. (zgłoszenia do godz. 15.30).

 

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich

1. Piotr Parkitny - przewodniczący

2. Dominik Fiołka - z-ca przewodniczącego

3. Henryk Ogaza 

4. Katarzyna Czubak 

5. Karol Jedz 

6. Ewa Bonder 

7. Marek Łabuda 

8. Beata Polanik 

9. Daria Tyburczy 

 

 Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej 

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Biuro nr 27 II piętro (prawa strona Ratusza) 

tel. 77 40 49 378

e-mal: 

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 24 września 2018r.  dot. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 24 września 2018r. dot. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
2018-09-24 18:47
Gałka Magdalena
546.48KB
 Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 18 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2018-09-20 13:02
Gałka Magdalena
345.15KB
Informacja nt. dyżurów Urzędnika Wyborczego Informacja nt. dyżurów Urzędnika Wyborczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2018-09-11 14:08
Burkacka Krystyna
151.36KB
Informacja nt, dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich Informacja nt, dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
2018-09-12 15:39
Gałka Magdalena
146.79KB
Informacja nt. dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu Informacja nt. dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
2018-09-12 15:35
Gałka Magdalena
27.96KB
Informacja o składzie i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu Informacja o składzie i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
2018-09-12 15:34
Gałka Magdalena
39.93KB
Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strzelce Opolskie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi Zarządzenie Nr 168/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Strzelce Opolskie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2018-09-17 15:14
Gałka Magdalena
500.71KB
Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskie z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach
wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich
Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskie z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2018-08-22 09:24
Rus Piotr
109.5KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku  o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w Opolu Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2018-08-24 09:29
Rus Piotr
453.65KB
Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,
liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2018-08-24 09:32
Rus Piotr
29.04KB

Redakcja strony - Wybory samorządowe 2018 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Świenty Radosław2018-08-21 15:01:02
  • Aktualizacja publikacji:Gałka Magdalena2018-09-25 13:14:16
  • Wytworzenie publikacji:Gałka Magdalena2018-09-25 13:14:13
  • Zatwierdzenie informacji:Gałka Magdalena2018-09-25 13:14:13
Liczba odwiedzin: 603