BIP
Wybory do parlamentu 2015 - Biuletyn Informacji Publicznej


Wybory do parlamentu 2015

Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 25 października 2015r. rozpoczynają prace o godz. 6.00.
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.


Wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych w kasie Urzędu Miejskiego (parter prawa strona Ratusza):

  • 28 października 2015r. (środa) - od godz. 12.00 do godz. 17.00
  • 29 października 2015r. (czwartek) - od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 11.45 do godz. 14.30


Szkolenie dla przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 20 października 2015r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (sala Rady Miejskiej - I piętro) :

  • o godz. 09.00 komisje z terenu miasta Strzelce Opolskie bez obwodów odrębnych
  • o godz. 10.30 komisje zlokalizowane na terenach wiejskich w Gminie Strzelce Opolskie oraz obwody odrębne

UWAGA: Dla przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych ww. szkolenie jest obowiązkowe.

LOSOWANIE CZŁONKÓW OKW
Losowanie Członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.


Termin pierwszego spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pierwsze spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 12 października 2015r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich /Sala Rady Miejskiej - I piętro/:

  • godz. 15.00 obwodowe Komisje wyborcze od nr 1 do nr 11
  • godz. 16.00 obwodowe Komisje wyborcze od nr 12 do nr 22
  • godz. 17.00 obwodowe Komisje wyborcze od nr 23 do nr 33

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz komitetów wyborczych

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych - Zgodnie z art. 184. § 1 pkt 2a) ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r. z późn. zm.) wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia.

  • Wstępni: Wstępnymi są dla osoby fizycznej, te osoby od których się wywodzi – jego rodzice, dziadkowie , pradziadkowie.
  • Zstępni: Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki ). Do zstępnych zalicza się: - naturalnych potomków osoby - przysposobione (adoptowane) przez niego dzieci - dzieci uznane przez niego jako własne - dzieci pozamałżeńskie.

Kalendarz Wyborczy

Wykaz komitetów wyborczych

Kandydaci do Sejmu i Senatu

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 714
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 739.71KB
{format} UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1008
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 508.95KB
{format} Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 708
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 119.35KB
{format} Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 878
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 108.7KB
{format} Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 770
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 108.7KB
{format} Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1104
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 466.31KB
{format} Obwieszczenie Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 751
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 234.23KB
{format} Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 100KB
{format} Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 711
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 323.76KB
{format} Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 906
2017-06-05 13:02 Kozołup Marek 639.04KB

Rejestr zmian strony Wybory do parlamentu 2015

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2431
Elektroniczna Platforma
Usług Administracji publicznej
epuap
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego