Wybory do parlamentu 2015 - Biuletyn Informacji Publicznej


Wybory do parlamentu 2015

Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu 25 października 2015r. rozpoczynają prace o godz. 6.00.
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.


Wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych w kasie Urzędu Miejskiego (parter prawa strona Ratusza):

 • 28 października 2015r. (środa) - od godz. 12.00 do godz. 17.00
 • 29 października 2015r. (czwartek) - od godz. 8.00 do godz. 11.00 i od godz. 11.45 do godz. 14.30


Szkolenie dla przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 20 października 2015r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich (sala Rady Miejskiej - I piętro) :

 • o godz. 09.00 komisje z terenu miasta Strzelce Opolskie bez obwodów odrębnych
 • o godz. 10.30 komisje zlokalizowane na terenach wiejskich w Gminie Strzelce Opolskie oraz obwody odrębne

UWAGA: Dla przewodniczących i zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych ww. szkolenie jest obowiązkowe.

LOSOWANIE CZŁONKÓW OKW
Losowanie Członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. odbędzie się w dniu 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.


Termin pierwszego spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pierwsze spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 12 października 2015r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich /Sala Rady Miejskiej - I piętro/:

 • godz. 15.00 obwodowe Komisje wyborcze od nr 1 do nr 11
 • godz. 16.00 obwodowe Komisje wyborcze od nr 12 do nr 22
 • godz. 17.00 obwodowe Komisje wyborcze od nr 23 do nr 33

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz komitetów wyborczych

Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych - Zgodnie z art. 184. § 1 pkt 2a) ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r. z późn. zm.) wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia.

 • Wstępni: Wstępnymi są dla osoby fizycznej, te osoby od których się wywodzi – jego rodzice, dziadkowie , pradziadkowie.
 • Zstępni: Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki ). Do zstępnych zalicza się: - naturalnych potomków osoby - przysposobione (adoptowane) przez niego dzieci - dzieci uznane przez niego jako własne - dzieci pozamałżeńskie.

Kalendarz Wyborczy

Wykaz komitetów wyborczych

Kandydaci do Sejmu i Senatu

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
739.71KB
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
508.95KB
 Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
119.35KB
 Wniosek o udostępnienie spisu wyborców Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
108.7KB
 Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
108.7KB
 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
466.31KB
 Obwieszczenie Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów Obwieszczenie Burmistrza w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
234.23KB
 Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
100KB
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
323.76KB
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
2017-06-05 13:02
Kozołup Marek
639.04KB

Redakcja strony - Wybory do parlamentu 2015 rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:  
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1769