Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów na terenie gminy Strzelce Opolskie

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Przepisy dotyczące rejestru żłobków i klubów dziecięcych definiuje ustawa z dna 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. 2018 poz. 603 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość określa Rada Gminy w drodze uchwały. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła stosowna uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 25 maja 2011 roku. (Uchwała nr X/47/2011).

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Strzelce Opolskie prowadzi Referat Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Kontakt: 77 404 93 58

Wykaz żłobków i klubów dziecięcych

 • Żłobek
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14, 47-100 Strzelce Opolskie
  Tel.: (+48) 77 461-24-88

 • Krasnoludek
  ul. Jordanowska 1A, 47-100 Strzelce Opolskie
  Tel.: 794-389-648

Redakcja strony - Rejestr żłobków i klubów dziecięcych rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-16 11:50:26
 • Aktualizacja publikacji:Olewicz Magdalena2018-08-09 10:19:07
 • Wytworzenie publikacji:Olewicz Magdalena2018-08-09 10:19:03
 • Zatwierdzenie informacji:Olewicz Magdalena2018-08-09 10:19:03
Liczba odwiedzin: 1569