Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 421 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Data publikacji: 2020-09-03 09:49:28 Nr dokumentu: 140/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2020-09-03 09:48:09 Nr dokumentu: 139/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat

Data publikacji: 2020-09-03 09:45:27 Nr dokumentu: 137/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-08-24 15:32:31 Nr dokumentu: 134/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2020-08-24 14:14:50 Nr dokumentu: 131/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2020-08-24 14:13:33 Nr dokumentu: 118/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji stypendialnej

Data publikacji: 2020-08-21 11:38:24 Nr dokumentu: 135/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-08-20 09:40:26 Nr dokumentu: 126/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania Komisji przetargowej

Data publikacji: 2020-08-20 09:35:21 Nr dokumentu: 120/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2020-08-05 13:36:08 Nr dokumentu: 124/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonych w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-08-05 13:18:08 Nr dokumentu: 125/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-07-27 12:41:25 Nr dokumentu: 114/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte przez Powiat Strzelecki pod drogę powiatową

Data publikacji: 2020-07-24 10:28:13 Nr dokumentu: 115/2020 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 85565