Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 391 dokumentów.

Tytuł dokumentu: wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku Miejskim w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2020-03-27 11:07:11 Nr dokumentu: 60/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego "Za życiem"

Data publikacji: 2020-03-26 09:45:38 Nr dokumentu: 58/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego

Data publikacji: 2020-03-26 09:44:52 Nr dokumentu: 57/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy celowej

Data publikacji: 2020-03-26 09:43:38 Nr dokumentu: 54/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany planu wykonawczego budżetu gminy Strzelce Opolskie i planów finansowych na rok 2020

Data publikacji: 2020-03-05 14:11:18 Nr dokumentu: 42/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r.

Data publikacji: 2020-03-04 09:27:56 Nr dokumentu: 45/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu

Data publikacji: 2020-03-04 08:57:32 Nr dokumentu: 43/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji konkursowej

Data publikacji: 2020-03-03 12:41:52 Nr dokumentu: 46/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do najmu

Data publikacji: 2020-03-03 09:46:59 Nr dokumentu: 40/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 1 roku

Data publikacji: 2020-02-27 13:35:47 Nr dokumentu: 37/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 2020-02-13 14:25:03 Nr dokumentu: 29/2020 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2020-02-12 12:27:37 Nr dokumentu: 34/2020 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 73276